Strzelno, 1 marca 2006r.


Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

pracownika ds. mieszkaniowych


Urzędu Miejskiego w Strzelnie

ogłoszonym w dniu 15 luty 2006r.


Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

Lp.   Imię i nazwisko               Miejsce zamieszkania


1. Sylwia Kowalska               Markowice

2. Justyna Szumacher          Strzelno

3. Joanna Kaźmierczak         Strzelno

4. Marta Polanisz                 Łąkie

5. Monika Fajfer                   Strzelno

6. Henryka Kastarynda         Strzelno

7. Agnieszka Korzeniewska  Ciencisko

8. Emilia Walkiewicz            Strzelno

9. Joanna Drożyńska            Strzelno


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.
Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, proszę o odbiór dokumentów aplikacyjnych w Referacie Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, pokój nr 1

                                                                                                 Sekretarz Gminy
                                                                                                           /-/

                                                                                               Andrzej Konieczka