Strzelno, 10.03.2006r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
pracownika ds. mieszkaniowych
Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 15.02.2006r.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniona została

p. Sylwia Kowalska

 zamieszkała w Markowicach
Uzasadnienie: kandydatka w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów.


                                                                                             Sekretarz Gminy

                                                                                  mgr inż. Andrzej Konieczka