Strzelno, 28.07.2006r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
pracownika ds. funduszy europejskiej i obrony cywilnej

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 26 czerwca 2006r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniony(a) został(a) pani Andżelika Kulczycka

zamieszkały (a) w Młynach


SEKRETARZ GMINY
         /-/
Andrzej Konieczka