Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Energetyki Cieplej w Strzelnie

ogłoszonym w dniu 17-08-2006 r.

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

Lp.   Imię           Nazwisko          Miejsce zamieszkania

1     Krzysztof     Szarzyński        Mogilno

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.                                                     Sekretarz Gminy
                                                               /-/
                                                    Andrzej Konieczka