Strzelno, 15 września 2006r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
Kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie
ogłoszonego w dniu 16.08.2006r.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku 

zatrudniony został Pan Krzysztof Szarzyński

zamieszkały w Mogilnie

Uzasadnienie: Pan Krzysztof Szarzyński spełnił wymagania formalne i podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.