OGŁOSZENIE

                                                                                                            Strzelno, 29.09.2006


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera Urzędu Miejskiego w Strzelnie

ogłoszonym w dniu 11.09.2006r.

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania

1. Kamila Sieradzka                Wronowy
2. Lilianna Gnutek                  Broniewice
3. Roma Barbara Dota            Strzelno
4. Julita Zebel – Kowalska     Strzelno

5. Elżbieta Kapelska              Strzelno
6. Agnieszka Korzeniewska    Ciencisko

7. Robert Błaszak                Ciencisko

8. Mirosława Kóls                 Strzelno
9. Ewelina Szwaracka            Strzelno

10. Monika Fajfer                Strzelno

11. Emilia Walkiewicz            Strzelno


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, proszę o odbiór dokumentów aplikacyjnych w Referacie Kadr Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, pokój nr 11