Strzelno, 4 stycznia 2007r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko:
Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie


ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2006r


Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania

1. Kacper Stefaniak                Busewo

2. Marcin Kaszyński               Ostrowo

3. Łukasz Oborski                   Strzelno

4. Jacek Szczepankiewicz       Golejewo

5. Radosław Kamiński            Budy

6. Arkadiusz Wieczorek          Miradz

7. Paweł Chałupniczak           Zbytowo

8. Waldemar Ciesielczyk        Wola Kożuszkowa

9. Lech Kwiatkowski               Mogilno

10. Łukasz Łysiak                 Marcinkowo

11. Tomasz Ciemnieniewski   Mogilno

12. Rajmund Jarmuż             Strzelno

13. Mirosław Staśkowiak         Strzelno

14. Sławomir Kosiński            Strzelno

15. Tomasz Schwartz             Strzelno

16. Anna Młodoszewska         Strzelno

17. Marcin Kowalski               Czarnotul

18. Michał Rogoziński            Mirosławice

19. Damian Janik                  Strzelno

20. Ewa Janowska                  Przyjezierze


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

                                                                                           ……………………………
                                                                                                          podpis