Strzelno, 19 luty 2007r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
pracownika ds. obsługi sekretariatu

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2

ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2007r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniona został Pani

Izabela Zemska
zamieszkała w Ostrowie

 

 

                                                                                         Sekretarz Gminy
 

                                                                                        Andrzej Konieczka