Strzelno, 19 kwiecień 2007r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

pracownika ds. kadrowych
Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 12 marca 2007r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniona zostanie

Pani Monika Fajfer
zamieszkała w Strzelnie


   Sekretarz Gminy
            /-/
mgr inż. Andrzej Konieczka