Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Zarządzenie Nr 51/2007

Burmistrza Strzelna

z dnia 16 kwietnia 2007 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603  z 2004r. jedn. tekst) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości:

 

L.p

Nr ewid. działki

Pow. m2

 Nr KW

 Położenie

Opis nieruchomości

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  

Rodzaj zbycia

Wartość w zł. (netto)

 

Uwagi

1

228/3

625

16864

Strzelno, ul. Magazynowa

Działka niezabud. uzbrojenie: elektr. woda i kanalizacja

    Teren zabudowy    . mieszkaniowej jednorodzinnej

Sprzedaż w przetargu

10.720,-

 

2

228/5

616

jw

 Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

10.590,-

 

3.

228/6

913

jw

jw

Jw oraz rów 142m2

jw

jw

12.830,-

 

4.

228/7

894

jw

jw

Jw lecz bez rowu

jw

jw

13.350,-

 

5

228/2

518

jw

Strzelno, ul. Magazynowa nr 6

Lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 wynajmowane lokatorom

Jw.

Sprzedaż najemcy lokalu

18.477,-

17.413,-

 

6

107/4

4990

6697

Bronisław

nr 54

Lokale mieszkalne Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

 

 

Teren na którym znajdu- je się budynek wieloro- dzinny był przeznacony pod zabudowę mieszka-lną, czyli zgodnie          z obecną funkcją.

Sprzedaż najemcy lokalu

14.751,-

14.033,-

16.082,-

15.004,-

10.619,-

19.095,-

10.745,-

 

 

§ 2. Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 12; o którym mowa na wstępie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1    i pkt 2; ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się odpowiednio:

      1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

      odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu

      określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie

      może być krótszy niż 6 tygodni; licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

      tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży

      wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa

      w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od

      dnia wywieszenia wykazu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Głowacki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2007-05-11 14:59:10
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2007-05-11 15:00:45
Ostatnia zmiana:2007-05-11 15:00:45
Ilość wyświetleń:3902
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij