Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
kasjera Urzędu Miejskiego w Strzelnie

1.       ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2008r.
Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:
Lp. Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania
1. Biskupska Anita - Młynice

2.       Hamerlińska Lidia - Rzeszyn

3.       Kinowska Małgorzata - Stawiska

4.       Romblewska Beata - Strzelno

5.       Rosińska Emilia - Rzadkwin

6.       Parada Grażyna – Strzelno Klasztorne

7.       Pokorna Iwona - Strzelno

8.       Polanisz Marta - Łąkie

9.       Płoszaj Mariola - Kościeszki

10.    Szumacher Justyna - Strzelno

11.    Wojasińska Wioleta - WymysłowiceO miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione został indywidualnie.