Strzelno, 3 marca 2008r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji
Urzędu Miejskiego w Strzelnie

ogłoszonym w dniu 14 lutego 2008r.

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

Lp. Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania
1. Patrycja Orlikowska      Jeziora Wielkie

2. Joanna Kaszyńska         Wymysłowice
3. Lidia Hamerlińska         Rzeszyn

4. Joanna Jędraszczak        Krzywe Kolano

5. Izabela Dąbrowska         Świerkówiec
...

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.
 


Sekretarz Gminy

 

mgr inż. Andrzej Konieczka