Strzelno, 11 marzec 2008r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji
 Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 14 lutego  2008r.


Informuję, że z powodu braku spełnienia wymagań stawianych na ww. stanowisku, komisja konkursowa postanowiła zakończyć postępowanie konkursowe, bez wybrania kandydata.

 

Sekretarz Gminy

mgr inż. Andrzej Konieczka