Strzelno, 17 marzec 2008r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 12 lutego 2008r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.


Burmistrz Strzelna
/-/