UWAGA MIESZKAŃCY GMINY STRZELNO

 

Urząd Miejski w Strzelnie informuje o rozpoczęciu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2008-2013, w związku z tym zaprasza mieszkańców gminy Strzelno, podmioty prywatne i organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne, które odbędą się dnia 3 czerwca 2008 r. o godz. 17.00 w kinie ,,Kujawianka”.

 

Mieszkańcy gminy Strzelno, podmioty prywatne i organizacje pozarządowe mogą również wypełnić ankietę znajdującą się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz zgłaszać wszelkie propozycje związane z rewitalizacją miasta Strzelna na adres e-mail: miasto@strzelno.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Strzelnie do 13 czerwca 2008 r. z dopiskiem ,,rewitalizacja” lub zgłosić osobiście na spotkaniu w dniu 3 czerwca br.

 

                                                                       Burmistrz Strzelna

                                                                        Ewaryst Matczak