Strzelno, 2 czerwca 2008r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze


pracownika ds. inwestycji i funduszy europejskich
Urzędu Miejskiego w Strzelnie

ogłoszonym w dniu 12 maja 2008r.


Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania

1. Katarzyna Żuchowska – Młyny

2. Bogumiła Lepsza – Jeziora Wielkie

3. Piotr Łuczak - Strzelno
O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.