Strzelno, 10 czerwca 2008r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

pracownika ds. inwestycji i funduszy europejskich
 Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 12 maja 2008r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze,  komisja wyłoniła kandydata w osobie Pana Piotra Łuczaka

 zamieszkałego w Strzelnie