Strzelno, 16 września 2008r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko:
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie


ogłoszonym w dniu 26 sierpnia 2008r


Informuję, że wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko        Miejsce zamieszkania


1.  Andrzej Beliński               Strzelno

 

2. Grzegorz Kwiatkowski      Inowrocław


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

 


Sekretarz Gminy
mgr inż. Andrzej Konieczka