Strzelno, 16 września 2008r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko:
Komendanta Straży Miejskiej w Strzelnie


ogłoszonym w dniu 26 sierpnia 2008r


Informuję, że wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko        Miejsce zamieszkania


1. Zbigniew Sitarz               Bystrzyca

 

2. Paweł Namieśnik             Strzelno


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

  Sekretarz Gminy
mgr inż. Andrzej Konieczka