Strzelno, 24 września 2008r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Komendanta Straży Miejskiej w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2008r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaproponowała Pana Pawła Namieśnika na Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Strzelni

 

Sekretarz Gminy
Andrzej Konieczka