Strzelno, 2 październik 2008r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie
ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2008r.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaproponowała

Pana Andrzej Belińskiego na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie

 

Sekretarz Gminy
Andrzej Konieczka