Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" zaprasza do partnerstwa

    Rada Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” zaprasza stowarzyszenia, organizacje społeczno – zawodowe rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe i inne organizacje działające na terenie gminy Strzelno oraz osoby fizyczne jak również przedsiębiorców, by przystąpić do Fundacji w roli partnera.
    Wymienione organizacje pozasamorządowe i inne podmioty poszerzą skład Lokalnej Grupy Działania i będą mogły korzystać ze środków zewnętrznych jako beneficjenci realizowanych przez Fundacje działań.
    Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Elżbiet Sarnowska prosi o zgłoszenie akcesu swojego udziału do 10 października 2008 r. na adres: Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.