Strzelno, 28 listopad 2008r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko:
pracownika ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Strzelnie


ogłoszonym w dniu 13 listopada 2008r


Informuję, że wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania


1. Aleksandra Perlikowska          Strzelno

2. Joanna Szmańda                       Mokre

3. Justyna Maria Wiśniewska      Strzelno

4. Justyna Szumacher                  Strzelno

5. Agnieszka Strenk                     Mogilno

6. Mirosław Staśkowiak               Strzelno

7. Anna Brocka                            Janikowo

8. Katarzyna Wróblewska          Strzelno

9. Beata Chudzińska                    Strzelno

10. Justyna Błaszczyk                 Wronowy     
11. Joanna Bartecka                    Strzelno

12. Monika Przybylska               Mogilno

13. Joanna Kluczykowska           Strzelno

14. Joanna Kaszyńska              Wymysłowice

15. Joanna Maria Jankowska     Strzelno

 


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

                                                                                           ……………………………
                                                                                                       podpis