Strzelno, 12 grudnia 2008r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

pracownika ds. mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 13 listopada 2008r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaproponowała Panią Joannę Kaszyńską zam. Wymysłowice

 

 

Sekretarz Gminy
Andrzej Konieczka