Burmistrz Strzelna

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę działki rolnej w Strzelnie  

 

Lp

Numer działki

Pow. działki w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena wywoławcza opłat czynszu

1

 239/6

10.859

3682

Strzelno ul. Parkowa

 Działka rolna w otoczeniu terenów rolnych, bud. trafo i bud. po gorzelni we wschodniej części miasta

 

 Działka przeznaczona pod tereny rolne dzierżawa na 3 lata

953,00 zł

na rok

 

Przedmiot przetargu: Działka w kształcie prostokąta, stanowi rolę kl. II i IIIa dojazd z drogi utwardzonej ul. Parkowa. Wejście na teren i objęcie  dzierżawy z dniem 1 marca 2009r. Cena wywoławcza wynosi średnią krajową cenę skupu pszenicy w I półroczu 2008r.GUS.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2009r. w sali nr 5 ( parter-świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Dr. Cieślewicza 2 o godz. 123o. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa

w wysokości 20% wartości ceny wywoławczej czynszu najpóźniej do dnia 22 stycznia 2009r. w kasie tutejszego Urzędu pokój nr2 do godz. 1300 lub na konto Nr 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007.

Wadium wpłacone w formie jak wyżej w wysokości 190,00 zł. przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy, a przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Szczegółowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej

i Rozwoju Gospodarczego tutejszego Urzędu p. nr 1 (parter). tel. (052) 318 2220

 

Przetarg może zostać odwołany bez podanej przyczyny.