Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie

2 stycznia br. w Strzenie odbyły się uroczystości związane z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Kolejowej w Strzelnie.
Historię Powstania Wielkopolskiego przybliżył obecnym prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna Marian Przybylski. Apel poległych odczytał mjr Dariusz Świech, po czym salwy honorowe oddali żołnierze z 56 Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia.
Wiązanki kwiatów przy pomniku złożyły delegacje: władz wojewódzkich, władz powiatowych, władz gminnych, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, Wojska Polskiego, Nadleśnictwa Miradz, OSP w Strzelnie oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Strzelno.
            Po uroczystościach, na cmentarzu uczestnicy przemaszerowali pod Szpital Powiatowy w Strzelnie, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie obeliska i tablicy upamiętniających dwóch poległych powstańców Stanisława Pachowiaka i Czesława Plewińskiego. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Starosta Mogileński Tomasz Barczak i Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, a poświęcił ks. kanonik Otton Szymków.
Dalsze uroczystości odbyły się w kościele św. Trójcy, gdzie ks. kanonik Otton Szymków odprawił mszę świętą z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości zwiedzili wystawę poświęconą 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości, która prezentowana jest w Romańskim Ośrodku Kultury im. Ottona i Bolesława przy Parafii Świętej Trójcy w Strzelnie.
W Domu Kultury przy ul. Gimnazjalnej historyk Jacek Sech przybliżył obecnym przebieg Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie. Głos zabrał również Doradca Prezydenta RP Jan. K. Ardanowski, który podziękował organizatorom uroczystości za zaproszenie.
            W uroczystościach związanych z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie udział również wzięli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz Kurzawa, Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Bartosz Nowacki, Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak, zastępca dowódcy 56 Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia płk. pilot Piotr Saniuk, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Wójt Jezior Wielkich Marek Maruszak, Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński, Wójt Inowrocławia Lech Skarbiński, Wójt Orchowa Teodor Pryka i Wójt Nowej Wsi Wielkiej Wojciech Oskwarek.