Miasto i gmina Strzelno leżą na pograniczu Pojezierza Gnieźnieńskiego w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Historycznie obszar ten stanowi pogranicze Kujaw i Wielkopolski.

Pod względem wielkości i liczby mieszkańców Strzelno zalicza się do grupy miast średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na swoje położenie, przede wszystkim zaś bliskość Inowrocławia, Torunia, Bydgoszczy, Konina, Włocławka oraz Gniezna i Poznania, ma duże szanse i możliwości rozwojowe. Główne kierunki rozwoju gospodarczego to przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł lekki oraz turystyka. Aktywność mieszkańców zaowocowała pojawieniem się kilkuset nowych podmiotów gospodarczych i produkcyjnych (w tym zagraniczne). Strzeleńskie firmy gotowe są podjąć szeroka współpracę w dziedzinie produkcji, kooperacji i wymiany towarowej. Jednym z atutów Strzelna jest bezpośrednie położenie, tuż przy rogatkach miasta, dwóch magistrali gazowych, z których jedna łączy półwysep Jamał w Rosji z siecią gazową Europy Zachodniej.

Uporządkowane prawa własności gruntów w mieście, infrastruktura komunalna zapewniająca dostawy ciepła, gazu, wody i odbioru ścieków stwarzają szanse na przyciąganie do Strzelna poważnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Tereny, które przygotowywano do zbycia działek budowlanych, są znaczącym poligonem dla rozwoju handlu zakładów przemysłowo-składowych, usługowych i mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia Strzelna nie tylko w regionie.

     W celu zachęcenia potencjalnych inwestorów istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości na tych terenach, na których powstaną zakłady pracy. Położone w zachodniej części miasta, przy drodze z Poznania do Olsztyna, obszary stanowią lokalizację niezwykle atrakcyjną. Władze Strzelna zapewniają o odpowiednim przygotowaniu terenu oraz doskonałych połączeń drogowych.
W celu stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju gospodarki i poprawy życia mieszkańców, miasto poniosło znaczny wysiłek związany z budową infrastruktury komunalnej.


obrazek