Załącznik nr 6

do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Strzelnie

 

 

                                     Strzelno, 27 luty 2009r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2

ogłoszonego w dniu 4 luty 2009r.

 

*Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniony zostanie pan Grzegorz Głowacki

zamieszkały(a) w Strzelnie

 

 

Sekretarz Gminy

 

 

Andrzej Konieczka

 

* niepotrzebne skreślić