„Przedszkolak potrafi”

    
Dnia 14 lutego 2009 w hali kompleksu sportowo- rehabilitacyjnego w Strzelnie odbyła się Pierwsza Gminna Spartakiada Zimowa pod hasłem „Przedszkolak potrafi”, organizowana przez Przedszkole nr 2 w Strzelnie.
Głównym jej celem było:
- zaszczepienie w najmłodszych bakcyla sportu,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
- integracja środowiska przedszkolnego,
- propagowanie zdrowego trybu życia.
    Otwarcia dokonała dyr. Przedszkola nr 2 Urszula Walczak. Całość prowadziły A. Tarczewska i K. Domańska.
W spartakiadzie wzięły udział dzieci w 2 kategoriach wiekowych: 3-4 i 5-6 letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z naszej gminy.
Nad prawidłowością przebiegu zawodów sportowych czuwało jury w składzie: B. Fibikowska, A. Matczak, E. Wachowiak i K. Worsztynowicz.
Chociaż głównym celem zawodów była dobra zabawa to wśród zawodników toczyła się zacięta walka o Puchar Burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka.
Jako przerywnik czas umilały swymi tańcami dzieci 5 i 6 letnie z Przedszkola nr 2 oraz grupa dzieci z oddziału przedszkolnego z Markowic.
    Impreza odbyła się dzięki wsparciu sponsorów:
- Burmistrz E. Matczak
- Bank Spółdzielczy w Strzelnie
- Piekarnia M. Socha
- Sanplast Wymysłowice
- Orle Mont-Bud Strzelno
- SKOK im. S. Wyszyńskiego Strzeln
- Poczta Polska oddział w Strzelnie
Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci z Przedszkola nr 2 na gości i kibiców czekały napoje zimne i gorące oraz słodkie wypieki.
Zmagania sportowe zakończyły się gromkimi brawami, wręczeniem dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

    W kategorii dzieci młodszych:
I miejsce zajęło Przedszkole nr1 ze Strzelna, których opiekunami były U. Świtek i B. Zwolińska,E. Brzezicha.
II miejsce Przedszkole Wronowy, opiekun R. Lessnau
III miejsce Przedszkole Markowice, opiekunowie: A. Gołaszewska i E. Politowska.
IV miejsce Przedszkole Rzadkwin, opiekun J. Sprada
V miejsce Przedszkole nr 2 Strzelno, opiekunowie: L. Morgownik, M. Kosmowska, M. Helt.

    W kategorii dzieci starszych:
I miejsce Przedszkole Markowice
II miejsce Przedszkole Rzadkwin
III miejsce Przedszkole nr 1 Strzelno
IV miejsce Przedszkole Wronowy
V miejsce Przedszkole nr 2 Strzelno
VI miejsce Przedszkole Stodoły, opiekun J. Kaźmierczak
VII miejsce Przedszkole Ciechrz, opiekun B. Zagórska

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek