,,Barwy Kujaw 2009"

    W dniach 18 – 21 kwietnia 2009 r. Muzeum – Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława działający przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie organizuje po raz drugi warsztaty plastyczne ,,Barwy Kujaw 2009”, które poprowadzi artysta malarz z Bydgoszczy mgr Waldemar Jan Zyśk.
W warsztatach plastycznych udział weźmie 15 uczniów lokalnych szkół (w przypadku większej liczby chętnych zostaną wybrani na zasadzie konkursu plastycznego w pierwszym dniu warsztatów, tak, aby wybrać najzdolniejszych uczniów).
    Cele i zakładane rezultaty realizacji tego wydarzenia to m.in.:
- wykształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi, wrażliwości estetycznej, a także aktywności intelektualnej w oparciu o tradycję i współczesne przykłady w sztuce,
- przygotowanie kandydatów ponadgimnazjalnych do dalszego kontynuowania nauki w zakresie sztuki plastycznej w różnych jej przejawach, dzieci i młodzieży do radzenia sobie w warunkach plenerowych,
- kształtowanie postaw szacunku i opieki wobec obiektów kultury i dziedzictwa narodowego (tzw. Patriotyzm Małej Ojczyzny) ze szczególnym uwzględnieniem wśród dzieci, młodzieży małomiasteczkowej i wiejskiej, przybliżenie dziedzictwa narodowego pozostawionego przez strzeleńskie Norbertanki,
- rozwijanie twórczej percepcji młodzieży,
- rozumienie i przeżywanie wartości kulturotwórczych zawartych w otaczającym świecie: środowisku naturalnym, cywilizacji,
- promocja i rozwijanie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także pomoc placówkom oświatowym w rozwoju plastycznym uczniów,
- przybliżenie treści oraz wartości zawartych w dziele sztuki: zarówno dawnym jak i współczesnym (pejzaż portret, sceny rodzajowe, martwa natura, abstrakcja, itp.),
- wykształcenie w środowisku regionalnym dumy ze swego pochodzenia, budowania nowego lepszego społeczeństwa, które swoje życie opierać będzie na uniwersalnych wartościach zakorzenionych w kulturze i historii chrześcijaństwa, ściśle związane z naszym regionem i wkładem w początki Państwa Polskiego.
    Zapisy przyjmuje codziennie przewodnik – kustosz Damian Rybak w muzeum w godz. 9.00 – 17.00. Warsztaty będą trwały 4 dni, a po ich zakończeniu prace będzie można zobaczyć na wernisażu.
Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, a także przewidziane są na zakończenie dyplomy.
Zadanie jest dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.