obrazek

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY STRZELNO

BURMISTRZ STRZELNA ZAPRASZA NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

    W związku z zakończeniem prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009 – 2015 Burmistrz Strzelna zaprasza mieszkańców gminy Strzelno, podmioty prywatne i organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach 07 – 21 kwietnia 2009 roku. 
    W ramach konsultacji społecznych 20 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strzelnie przy ul. Gimnazjalnej 26 odbędzie się spotkanie dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009 – 2015.
    Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009 – 2015 dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Strzelnie www.strzelno.pl (zakładka Lokalny Program Rewitalizacji).     
    Wszelkie uwagi związane z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelna na lata 2009 – 2015 można zgłaszać na adres e-mail: miasto@strzel.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Strzelnie do 21 kwietnia 2009 r. lub zgłosić w formie pisemnej na spotkaniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. 

                                                                                          Burmistrz Strzelna
                                                                                           Ewaryst Matczak