Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Straż Miejska

 
    Straż Miejska  
    88-320 Strzelno, ul. Dr J. Cieślewicza 2  
    (52) 318 22 00
tel kom. 508 147 100
 
     
     
       
       
    Opis działalności:  
    W dniu 08 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym.
Wynika z niej, że zaspokojenie potrzeb wspólnoty lokalnej należy do zadań własnych gminy. Wśród wielu zadań postawionych przez ustawodawcę gminom, znajduje się obowiązek zadbania o porządek publiczny. Na inne organy bezpieczeństwa, w tym głównie Policję, władze gmin nie mają wpływu. Dlatego właśnie tylko straże stanowią jedyne organy gmin, które pozwalają na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
Podstawą działania służb municypalnych były normy prawne zawarte w ustawie o policji. Było to zaledwie kilka artykułów, określających enigmatycznie zadania straży oraz uprawnienia i obowiązki strażników. Dopiero w dniu 29 sierpnia 1997 roku Sejm przyjął ustawę o strażach gminnych ( Dz. U. z 1997r., Nr 123 poz. 779 ze zm.)
W myśl tej ustawy straż może zostać utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, pełniąc służebną rolę wobec społeczności lokalnej oraz wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego straże wykonują zadania do których należą m. in. :
1/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2/ czuwanie nad porządkiem kontrola ruchu drogowego,
3/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejscowych zagrożeń,
4/ zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń,
5/ ochrona obiektów komunalnych urządzeń użyteczności publicznej,
6/ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7/ doprowadzanie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
8/ informowanie społeczeństwa o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi , samorządowymi, jak również organizacjami społecznymi,
9/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Ustawodawca wymienił ponadto środki do podejmowania działań wynikające z uprawnień strażników.
W toku podejmowanych czynności strażnik może zatem:
- udzielać pouczeń,
- legitymować,
- dokonywać ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i doprowadzać takie osoby do najbliższej jednostki policji,
- nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym,
- dokonywać czynności sprawdzających i kierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego,
- blokować koła pojazdów,
- wydawać polecenia porządkowe.
Podczas służby strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci: siły fizycznej, kajdanek, pałek obronnych, psów obronnych, paralizatorów elektrycznych, broni gazowej i ręcznych miotaczy gazu. Ponadto straże chroniące obiekty komunalne i użyteczności publicznej, konwojujące dokumenty i przedmioty wartościowe mają prawo do posiadania broni palnej bojowej.

W dniu 24 lutego 1995roku Zarządzeniem Nr 3/95 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelno utworzono Straż Miejską.
W 2000 roku Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXIV/122/2000 nadano Straży Miejskiej w Strzelnie Regulamin Organizacyjny.
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w Strzelnie sprawują:
- w zakresie organizacyjnym i wykonawczym Burmistrz Strzelna,
- w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 
       
       
    Skład:  
   
 
     
     
     
     
       
       
    Sławomir Pinczewski  
    Starszy Strażnik Straży Miejskiej  
    tel. 52 318 2226  
     
       
       
    Aleksander Wojtaszewski  
    Starszy Strażnik Straży Miejskiej  
    tel. 52 318 2226  
     
       
       
   Tomasz Młynarek
Młodszy Strażnik Straży Miejskiej
tel. 52 318 2226

 
     
     
   

Załączniki

oświadczenie majątkowe za 2006 rok Paweł Namieśnik (300.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Paweł Namieśnik oświadczenie majątkowe za 2007 rok (665.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Urząd Miejski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2004-06-16 14:44:43
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-06-16 14:46:24
Ostatnia zmiana:2019-02-08 10:21:37
Ilość wyświetleń:4507

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij