Pogrzeb Profesora

    W Warszawie, 15 kwietnia 2009 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego. O godz. 1400 w katedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie odprawiona została msza św. za duszę zmarłego. Następnie o godz. 1700 na Cmentarzu Powązkowskim złożono do grobu trumnę ze zmarłym śp. Andrzejem Stelmachowskim. 

    
Przed rozpoczęciem mszy św. prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie prof. Andrzeja Stelmachowskiego Orderem Orła Białego – najwyższym odznaczeniem państwowym. Na ręce wdowy Pani Profesorowej złożył akt nadania Orderu. Mszy żałobnej przewodniczył metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Oprócz najbliższej rodziny: małżonki, synów, wnuków i krewnych uczestniczyli w niej m.in. prezydent Lech Kaczyński, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciej Płażyński. Byli też wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra i Jarosław Kalinowski, przedstawiciele prezydium Senatu: Krystyna Bochenek, Marek Ziółkowski, Zbigniew Romaszewski; minister edukacji Katarzyna Hall, wiceszef MSZ Jan Borkowski, marszałkowie Senatu poprzednich kadencji: Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak oraz szef PiS Jarosław Kaczyński. W uroczystości uczestniczyła również szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, a także przyjaciel strzelnian minister Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa.
    Miasto Strzelno, „jakże bliskie sercu Ojca” – jak powiedział syn Profesora, dziękując delegacjom za udział w pogrzebie - reprezentowane było przez samorządowców w osobach: burmistrza Ewarysta Matczaka, radnego miejskiego Piotr Cieślik, wicestarostę mogileńskiego Przemysława Zowczaka oraz przez delegację Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna w osobach: prezesa Mariana Przybylskiego i skarbnika Heliodora Rucińskiego.
    „Niczego w swoim życiu nie robił dla kariery, ale z moralnego obowiązku służył sprawiedliwości i prawdzie” - powiedział podczas uroczystości pogrzebowych prof. Andrzeja Stelmachowskiego prymas Polski kardynał Józef Glemp. „Żegnamy żołnierza Armii Krajowej, uczonego profesora, polityka i praktykującego katolika” - mówił prymas w homilii, dodając, że zmarły "był absolutnie i drobiazgowo uczciwy". "Nie dziwiłem się głosom, które mówiły o nim jako o kandydacie na prezydenta RP - on takie sugestie utrącał" - dodał. "Z wielu spotkań, jakie miałem możność z nim odbyć, nigdy nie zauważyłem złości - on się nie szamotał, nie obrażał, nie zniechęcał". 
    "Opinie, że katolik nie może być uczciwym politykiem, są krzywdzące" - stwierdził kard. Glemp. Według prymasa, Profesor jest przykładem "wierzącego polityka". "Był bowiem rzetelnym chrześcijaninem i praktykującym katolikiem". Nadto miał pobożność człowieka świeckiego "bez egzaltacji, bez ostentacyjnej dewocji", miał również odwagę ufać Bogu.
Prymas wspomniał, że profesor zaangażował się szczególnie w trzy dziedziny świeckiej działalności, które są także bliskie Kościołowi. Powiedział, że pierwszą jego troską była Polska-ojczyzna, "nie wirtualna, nie idealna, ale ta od wieków wydobywająca się z przywar swoich synów, dążąca do racjonalnej gospodarki, do układów międzynarodowych, Polska suwerenna, wychowująca mądrych ludzi". Drugą był rolnik i polska wieś, a trzecią Polacy mieszkający za granicami, stąd m.in. działalność we "Wspólnocie Polskiej". „Żegnamy żołnierza Armii Krajowej, uczonego profesora, polityka i praktykującego katolika” – powiedział prymas Glemp podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze św. Jana Chrzciciela.
    Po mszy żałobnej, rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa na Starych Powązkach. Nad grobem marszałka przemawiali m.in.: prezydent, marszałek Senatu, prezes "Wspólnoty Polskiej" oraz przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego. 
    „Żegnamy dzisiaj jednego z twórców tego wolnego państwa, w którym żyjemy od dwudziestu lat, wybitnego prawnika” - mówił podczas pogrzebu prezydent Lech Kaczyński.
    Przypomniał, że Profesor był jednym z głównych twórców Okrągłego Stołu, przewodniczącym podstolika ds. rolnictwa, pierwszym marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej: izby, która "została wybrana w wolnych wyborach, całkowicie wolnych, pierwszych od wielu, wielu dziesiątek lat w naszym kraju".
    „Andrzej Stelmachowski był człowiekiem dialogu i umiarkowania. Nie tylko teoretykiem, ale człowiekiem czynu” - mówił na Starych Powązkach podczas uroczystości pogrzebowej marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Zastanawiał się nadto: "Jak w kilkunastu zdaniach zmieścić życiorys kogoś tak wszechstronnego i zaangażowanego, od samego początku, w sprawy polskie?". Przecież - "Na jego życiu można się uczyć historii Polski".
    Pośród dziesiątkami wieńców znalazły się dwa przywiezione z Kujaw, z miasta Strzelna – jakże bliskiego sercu zmarłego - i złożone zostały tuż obok wieńców delegacji Polonii: francuskiej i białoruskiej.

Marian Przybylski

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek