Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelnie                                                                       Strzelno, 5.05.2009r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe lub średnie związane z ochroną środowiska, 2 letni staż pracy,


2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, komunikatywność i skrupulatność, umiejętności organizacyjne.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody na terenie Gminy Strzelno

- ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przygotowywanie projektów uchwał;

- prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki organizacyjne Gminy na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

- współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.

- przygotowanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz wymierzanie kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew lub krzewów

- prowadzenie spraw z zakresu zadrzewień na terenie Gminy;

- nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej;

- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta i gminy;

- prowadzenie spraw związanych z numeracją budynków i nazw ulic;

- prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

- komunalizacja mienia oraz prowadzenie rejestru mienia komunalnego na terenie wsi;      

- przygotowanie umów dzierżaw działek rolnych na terenie wsi stanowiących własność Gminy oraz przygotowanie dokumentów potrzebnych do sprzedaży mienia komunalnego na terenie wsi;

- naliczanie czynszów za dzierżawy działek rolnych na terenie wsi;

- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i melioracji;

- organizowanie oraz prowadzenie targowiska i parkingów;

4. Znajomość przepisów: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15.05.2009r.

                                                            
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiska pracownika ds. ochrony środowiska. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 15.05.2009r.”

 na adres: Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl


Załączniki

Oświadczenie na potrzeby rekrutacji (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy_1 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Konieczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2009-05-05 07:45:38
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2009-05-05 07:46:28
Ostatnia zmiana:2009-05-05 07:47:24
Ilość wyświetleń:3080

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij