Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. budowlano - inwestycyjnych


 

                                                                               Strzelno, 12 maja 2009 roku


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty ds. budowlano - inwestycyjnych
Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie
ogłoszonym w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełnia:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Gerard Kotarski Strzelno


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoba powiadomiona zostanie indywidualnie. 

                                                                                     Kierownik Zakładu   
                                                                                    Krzysztof Szarzyński