Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
specjalisty ds. budowlano - inwestycyjnych
zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZEC w Strzelnie

 

                                                                           Strzelno, 15 maja 2009 roku


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

specjalisty ds. budowlano - inwestycyjnych
Zakładu Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie
przy Osiedlu piastowskim 4
ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2009r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniony zostanie Pan Gerard Kotarski zamieszkały w Strzelnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie pracy na proponowanym stanowisku.


                                                                                           Kierownik Zakładu

                                                                                          Krzysztof Szarzyński