Strzelno, 18 maj 2009r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko:
pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelnie


ogłoszonym w dniu 5 maja 2009r


Informuję, że wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze spełniają:


Lp. Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania

 

 

1. Kwiatkowska Marlena      - Bławaty

2. Nycek Łukasz                     - Strzelno

3. Żuchowska Katarzyna      - Siedlimowo

4. Wróblewski Michał           - Strzelno

5. Wedzikowska Beata          - Czarnotul

6. Mikołajczak Puto Joanna -Tupadły

  

 

 

 

 

 

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem ww. osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

                                                                                           Maria Giża

                                                                           Kierownik Referatu Rolnictwa