Załącznik nr 6
do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Strzelnie

Strzelno, 1 czerwca 2009r. 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
pracownika ds. ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2
ogłoszonego w dniu 5 maja 2009r.


*Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku urzędniczym zatrudniony(a) został(a) Katarzyna Żuchowska


Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydatka otrzymała najwyższą liczbę punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i spełniła oczekiwania komisji stawiane pracownikowi na w/w stanowisku.


Andrzej Konieczka

Sekretarz Gminy


* niepotrzebne skreślić