Drugi Integracyjny Piknik Rodzinny

    Dnia 29 maja 2009 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jakuba Cieślewicza odbył się „II Integracyjny Piknik Rodzinny Bawmy się razem”.  Ze względu na deszczową pogodę, planowana w plenerze impreza, częściowo odbyła się w budynku Ośrodka. 
    Zasadniczym celem, który przyświecał organizatorom, było pokazanie rodzinom wychowanków placówki właściwych form spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi, a także zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną oraz umocnienie więzi rodzinnej. 
    Podczas imprezy wystąpił gościnnie zespół muzyczny z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kruszwicy, który w swoim repertuarze zaakcentował  ważne święta dla rodziny tj.: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Ponadto odbyło się wiele konkurencji sportowych i zabaw biesiadnych mających na celu aktywne współdziałanie dzieci z rodzicami. Najciekawszą, a zarazem najnowszą formą integracyjnego współdziałania, były zabawy z użyciem chusty animacyjnej, które nie tylko relaksują i odprężają, ale przede wszystkim rozwijają wyobraźnię i modyfikują zabawy już istniejące. 
    Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko makijażu artystycznego, którym zajmowała się wolontariuszka Jagoda Stefaniak. Uczestnicy pikniku wykonali też wspólnie plakat promujący imprezę. Było jeszcze wiele innych atrakcji takich jak: kalambury, karaoke, strzelanie z wiatrówki. Ciekawostką była „Księga gości”, w którą wpisywali swoje spostrzeżenia uczestnicy spotkania. 
    Tomasz Rybczyński z  Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie aspirant Rybczyński przeprowadził pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji.  
    Podczas imprezy można było nie tylko się pobawić ale również najeść do syta. Była grochówka, pączki, jabłka,  mandarynki, cukierki, napoje zimne i gorące, a także ogórek małosolny i chleb ze smalcem.  Najaktywniejszym rodzinom organizatorzy wręczyli nagrody. 
    Organizatorzy imprezy: Magdalena Budkiewicz. Lilianna Machura, Ewa Rydwelska, Ewa Orchowska, Sławomir Sobczak, Magda Grobelna, Rafał Budny, Alicja Wojtylak. Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajmowali się  pracownicy MGOKiR – Krzysztof Kotecki i Piotr Dubicki. Pyszną grochówkę serwował Ewaryst Adamski. 
    Impreza została dofinansowana przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminę Strzelno.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek