Norbertańskie Dni Młodych 

    W dniach 19 – 20 czerwca br. na wzgórzu św. Wojciecha w Strzelnie odbyły się Norbertańskie Dni Młodych.
    Dni Norbertańskie rozpoczęły się w 19 czerwca od Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Trójcy w Strzelnie. 
    W sobotę 20 czerwca odbył się Festyn Norbertański, na którym wystawiono stoiska prezentujące: rzeźby, obrazy, hafty, wyroby wikliniarskie, garncarskie, ceramikę, metaloplastykę, wyroby skórzane i inne wyroby rękodzielnicze. Artyści malarze szkicowali na bieżąco m.in. portrety.
Mieszkańcy mogli również wziąć udział w loterii fantowej, w której główną wygraną była wycieczka do Austrii, Czech i Słowacji ufundowana przez Biuro Turystyczne Arcus z Bydgoszczy.
    Na wzgórzu św. Wojciecha odbywały się również pokazy walk średniowiecznych, gry i zabawy plebejskie z publicznością. Najodważniejsi chłopcy byli pasowani na rycerza według średniowiecznego rytuału. Przedstawiono scenki historyczne związane z początkami Państwa Polskiego. Takie pokazy przez cały dzień były prowadzone przez Grupę Widowiskowo - Historyczną COMES z Gniezna, która zagrała już w wielu filmach i programach telewizyjnych. Widowisko historyczne zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Wieczorem odbył się występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Złota jesień” z Pakości, koncert zespołu „ELOHIM” z Warszawy, który został dofinansowany przez Burmistrza Strzelna oraz „Qumple” ze Żnina.
Na koniec festynu uczestniczy mogli obejrzeć pokaz tańca z ogniem grupy „Positive Flames” z Bydgoszczy.
    Organizatorem Norbertańskich Dni Młodych byli: Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława pparafii p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie i Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach.