Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Opis działania:

Obowiązki Sekretarza - kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich
1) wykonuje w imieniu Burmistrza funkcje kierownika administracyjnego Urzędu
2) opracowuje zakresy czynności pracowników Urzędu;
3) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;
4) sprawuje nadzór nad terminowością załatwienia spraw;
5) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników;
6) planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidywanych na ten cel w budżecie Gminy;
7) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez burmistrza;
8)prowadzi rejestr skarg i wniosków obywateli oraz książkę kontroli;
9) wykonuje zadania pełnomocnika d/s informacji niejawnych a w szczególności odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, opracowuje plan ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, prowadzi szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych i innych;
10) koordynuje prace przygotowawcze do przeprowadzenia wyborów;
11) przygotowuje i koordynuje terminowy spływ materiałów i projektów uchwał, które muszą być dostarczone Radnym na 7 dni przed Sesją Rady a w sprawach przyjęcia budżetu na 14 dni przed jej posiedzeniem;
12) koordynuje uzyskiwanie opinii Komisji Rady w sprawach kierowanych do tych Komisji przez Burmistrza ;
13) Kieruje bezpośrednio Referatem Oświaty, Kultury i Sportu,
14) informuje na bieżąco pracowników o zmieniających się przepisach prawa.

Do kompetencji Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń (płac), ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i innych osób;
2) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
4) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
5) planowanie oraz nadzór nad budżetem Gminy w części dotyczącej wynagrodzeń osobowych;
6) prowadzenie spraw dotyczących praktyk i stażów;
7) wystawianie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT – 11);
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
9) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS;
10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu;
11) nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu i pracownikami zatrudnionymi przez Urząd do spraw porządkowych i remontowych;
12) prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu zbioru przepisów prawnych w tym gminnych oraz prowadzenia biblioteki Urzędu;
13) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego;
14) udzielanie ślubów, rejestrowanie urodzin i zgonów oraz wydawanie aktów w tym zakresie;
15) prowadzenie ewidencji ludności;
16) wydawanie dowodów osobistych;
17) prowadzenie spraw meldunkowych;
18) sporządzenie wykazów przedpoborowych;
19) prowadzenie spraw z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
20) obsługa Rady;
21) obsługa posiedzeń rady i stałych Komisji Rady;
22) kompletowanie dokumentacji z prac Rady Miejskiej;
23) ewidencjonowanie uchwał Rady Miejskiej;
24) przekazywanie aktów prawnych do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz do Wydziału Prawnego Wojewody;
25) odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
26) przygotowanie wyborów do Rady Miejskiej, Burmistrza oraz wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów;
27) prowadzenie stałego rejestru wyborców;
28) zapewnienie obsługi zebrań wiejskich i osiedlowych;
29) nadzór nad rozpatrywaniem interpelacji i wniosków radnych i mieszkańców Gminy oraz skarg i wniosków obywateli;
30) obsługa prawna Rady i Urzędu Miejskiego;
31) przygotowywanie i wypełnianie druków RP-7 pracowników;
32) prowadzenie kancelarii tajnej;
33) prowadzenie archiwum Urzędu;
34) zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów przechowywanych w archiwum Urzędu;
35) ochrona przeciwpożarowa i bhp Urzędu;
36) obsługa i nadzór nad Ochotniczą Strażą Pożarną;
37) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony;
38) prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń;
39) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
40) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
41) opracowywanie i pilotowanie wniosków kierowanych do funduszy strukturalnych Unii Europejskich wspólnie z referatem rolnictwa i finansów;
42) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
43) przygotowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
44) organizowanie konkursów na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
45) organizowanie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji Urzędu;
46) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji;
47) prowadzenie sekretariatu Urzędu;
48) rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
49) rozliczanie opłat pocztowych;
50) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;
51) prowadzenie biblioteki Urzędu i zamawianie publikacji urzędowych;
52) kontrola czasu pracy pracowników;
53) nadzór nad budynkami Urzędu;
54) kontrola nad świetlicami terapeutycznymi;
55) zaopatrzenie Urzędu w materiały i artykuły niezbędne do funkcjonowania Urzędu oraz nadzór nad zakupami materiałów;
56) promocja Gminy Strzelno;
57) obsługa i nadzór nad siecią informatyczną w Urzędzie
58) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
59) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej;
60) obsługa poczty elektronicznej;
61) budowa i nadzór nad Gminną siecią internetową;
62) podpisywanie i rozwiązywanie oraz rozliczanie umów dotyczących korzystania z Gminnej sieci internetowej.

 

1.

Leszek Daroszewski

Sekretarz Gminy Strzelno

52 318-22-32

2.

Lucyna Kobus

Główny specjalista ds. kadr i płac

52 318-22-34

3.

Joanna Stranc

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

52 318-22-27

4.

Jacek Pawnuk

Główny specjalista ds. ewidencji ludności

52 318-22-25

5.    

Grzegorz Sienkiewicz

Informatyk

52 318-22-33

6.

Lidia Wielińska

Pomoc administracyjna ds. obsługi sekretariatu

52 318-22-10

7.

Joanna Rogozińska

Specjalista ds. obsługi biura Rady Miejskiej w Strzelnie

52 318-22-28

8.

Andżelika Kulczycka

Starszy specjalista ds. archiwum i OC

52 318-22-25

9.

Monika Fajfer

Specjalista ds. kadrowych

52 318-22-34

10.

Agnieszka Kaźmierczak

Pełnomocnik Burmistrza Strzelna ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

52 569 14 47

 

 

 


Załączniki

oswiadczenie majatkowe Maria Sienkiewicz (247.9kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie majatkowe Andrzej Konieczka (254.3kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Maria Sienkiewicz (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Andrzej Konieczka (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Joanna Stranc (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Maria Sienkiewicz (212.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Joanna Stranc (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Andrzej Konieczka (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Andrzej Konieczka (303.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Joanna Stranc (299.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Maria Sienkiewicz (340.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Andrzej Konieczka oświadczenie majątkowe za 2007 rok (666.1kB) Zapisz dokument  
Maria Sienkiewicz oświadczenie majątkowe za 2007 rok (728.2kB) Zapisz dokument  
Joanna Stranc oświadczenie majątkowe za 2007 rok (649.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Urząd Miejski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2004-06-21 09:14:35
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2004-06-21 09:21:37
Ostatnia zmiana:2019-02-08 10:20:56
Ilość wyświetleń:6435

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij