Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Referat Oświaty Kultury i Sportu

Opis działania:
Do kompetencji Referatu Oświaty, Kultury i Sportu należy:
1) prowadzenie spraw finansowych i administracyjnych publicznych szkół podstawowych;
2) gimnazjów i przedszkoli oraz świetlic i dożywiania w szkołach;
3) przygotowanie planu budżetu dla szkół i przedszkoli;
4) określenie zasad gospodarki finansowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola;
5) przygotowywanie sprawozdań budżetowych;
6) prowadzenie obsługi kasowej oświaty;
7) prowadzenie operacji gotówkowych i kasowych oświaty;
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oświaty;
9) prowadzenie kart wydatków oświaty;
10) prowadzenie funduszu socjalnego oświaty;
11) prowadzenie spraw personalnych i kadrowych pracowników oświaty;
12) sporządzanie druków RP-7 pracowników oświaty;
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek z ZFM pracowników oświaty;
14) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia dla nauczycieli;
15) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi;
16) wystawianie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT11) pracowników oświaty;
17) wykonywanie zestawień zbiorczych składek ZUS oraz korekt;
18) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników szkół;
19) realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, rekreacji i wypoczynku oraz kultury fizycznej i sportu;
20) realizacja zadań związanych z otwartą służbą zdrowia – programy profilaktyczne;
21) prowadzenie spraw z zakresu turystyki;
22) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
23) wyposażenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
24) współpraca w prowadzeniu nie należących do zadań własnych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych po zawarciu porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego;
25) powoływanie i obsługa komisji konkursowych wyłaniających kandydata na dyrektora placówki oświatowej podległej Urzędowi;
26) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły, gimnazjum lub przedszkola;
27) opiniowanie likwidacji publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola oraz przejmowania dokumentacji likwidowanej jednostki prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
28) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
29) przygotowanie propozycji opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;
30) przygotowanie należących pod Gminę projektów obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i uzgadnianie tych obwodów z innymi organami dla których Urząd Miejski w Strzelnie nie jest organem prowadzącym;
31) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do jednostek oświatowych podległych Urzędowi Miejskiemu;
32) rozliczanie kosztów dowożenia dzieci;
33) dysponowanie autobusami szkolnymi;
34) ewidencjonowanie czasu pracy kierowców;
35) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego;
36) przygotowywanie zasad tworzenia kont środków specjalnych w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach;
37) prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji przyznających pomoc materialną dla uczniów;
38) pomoc w organizowaniu dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych, koloni, obozów i innych form wypoczynku;
39) przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciela mianowanego;
40) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej;
41) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
42) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
43) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla ich rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rehabilitacyjnej;
44) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych;
45) nadzór, analiza i przekazywanie do Kuratorium Systemu Informacji Oświatowej;

REFERAT OŚWIATY

Ewa Szadkowska - Kierownik Referatu Oświaty - tel. 52-511-07-09

1.

Elżbieta Wikaryczak

Z-ca skarbnika ds. oświaty

52 511-96-11

2.

Anna Szczepańska

Inspektor ds. księgowości oświaty

52 511-96-11

3.

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. płac pracowników oświaty

52 511-07-09

4.

Ewa Romblewska

księgowa SOSW

52 511-96-11

 

 


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2004-06-21 09:19:39
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2004-06-21 09:21:33
Ostatnia zmiana:2019-11-05 11:30:59
Ilość wyświetleń:5764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij