Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie

 

                                                                        Strzelno, 15.02.2010r.Burmistrz Strzelna

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, nie karany sądownie, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe: 1 rok stażu pracy, prawo jazdy kategorii B, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

4. Znajomość przepisów: znajomość ustaw o strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeks wykroczeń, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy*;
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 26.02.2010r.

Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie
Termin składania dokumentów aplikacyjnych 26.02.2010r.”
na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2 lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie na potrzeby rekrutacji (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Konieczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2010-02-15 08:29:24
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2010-02-15 08:54:06
Ostatnia zmiana:2010-02-15 08:54:15
Ilość wyświetleń:2816

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij