OGŁOSZENIE z dnia 28.09.2010 r.

    Z.G.K. i M. w Strzelnie informuje, że w próbach wody pobranych w dniu 07.09.2010 i 14.09.2010 nie stwierdzono uchybień pod wzgledem mikrobiologicznym. W związku z tym informacja o obowiązku gotowania wody przed spożyciem jest nieaktualna.