Strzelno, dnia 14-04-2011 r.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Pracownik ds. księgowości

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

Ogłoszonym w dniu 31-03-2011 r.

 

Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze spełniają:

L.p

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1.

Beata Romblewska

Strzelno

2.

Romualda Śmigiel

Bożejewice

 

 

 

O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.

 

                                                                 Kierownik Referatu Organizacyjnego 
                                                                             i Spraw Obywatelskich

                                                                                                              Jarosław Marek