Strzelno, dnia 19-04-2011 r.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:

 

Pracownik ds. księgowości

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

Z siedzibą w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2

Ogłoszonego w dniu 31-03-3011 r.

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze, Komisja wyłoniła kandydata w osobie Pani Beata Romblewska zamieszkałej w Strzelnie.

 


                                                                Kierownik Referatu Organizacyjnego
                                                                          
i Spraw Obywatelskich

                                                                             
 Jarosław Marek