Otwarcie boiska wielofunkcyjnego 

    18 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie wybudowanego w ramach programu ,,Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
    W uroczystym otwarciu boiska udział wzięli m.in. Posłowie na Sejm RP Tomasz Latos, Eugeniusz Kłopotek, Anna Bańkowska, Grzegorz Roszak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pieszak, Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Sekretarz Dąbrowy Andrzej Konieczka, Wójt Ochrowa Teodor Pryka, Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski, Honorowy Obywatel Strzelna Ryszard Cyba, radni powiatowi, radni miejscy i dyrektorzy placówek oświatowych.
    Całkowita wartość projektu pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzelnie” wyniosła 409.920,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 200.000,00 zł. 

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek