Strzelno, dnia 14-09-2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze:

Kierownik – wychowawca w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

Z siedzibą w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2

Ogłoszonego w dniu 17-08-2011 r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze, Komisja wyłoniła kandydata w osobie Pana Rafała Budnego zamieszkałego w Strzelnie.

 

                                                                      Kierownik Referatu Organizacyjnego
                                                                               i Spraw Obywatelskich

                                                                                   Jarosław Marek