Strzelno, dnia 12-09-2011 r


Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko :

Pracownik socjalny

MGOPS w Strzelnie


Ogłoszonym w dniu 12-09-2011 r.


Informuję, że wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko spełniają:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1

Małgorzata Sobczak

Markowice

2

Zofia Niedziela

Jeziorki

3

Justyna Anulewicz

Strzelno

4

Monika Streich

Przyjezierze


O miejscu i czasie dalszych czynności związanych z naborem w/w osoby powiadomione zostaną indywidualnie.


                                                                              Kierownik MGOPS w Strzelnie

                                                                                   /Małgorzata Nowak/