obrazek

Dyż
ury koordynatora gminnego

    Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” od 1 marca 2012 wznawia dyżury koordynatora gminnego w Urzędach Gmin  na terenie 4 miejscowości tj.: Strzelno, Orchowo, Jeziora Wielkie oraz Dąbrowa. Ponadto koordynator będzie dostępny również w siedzibie Fundacji w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. 
    Harmonogram dyżurów koordynatora dostępny jest na stronie www.lgdsasiedzi.eu. Fundacja świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z „Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach „Wdrażania lokalnej strategii rozwoju”. Koordynator doradzi przy doborze wsparcia do konkretnego projektu, wyjaśni wątpliwości przy tworzeniu wniosku, przedstawi również kryteria oceny wniosków. 
    Działania Fundacji skierowane są między innymi do rolników, osób, które chcę założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, a także organizacji pozarządowych. 
    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i korzystania z dyżurów koordynatora gminnego w poszczególnych Urzędach Gmin.